“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temelli bir politikayla kadının iş hayatındaki gücünün önemine inanan Seger, ülkemizde ve dünyada bu alanda faaliyet gösteren projelere de destek vererek yer almaya devam ediyor. 2016 yılında önce WEPs (Women Empowerment Principles)’i imzaladı ardından, Global Compact, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma grubunun altında yer alan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’na katıldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesinde kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerine yönelik çalışmalarına devam eden Seger, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik gösterdiği duyarlılıkla WEPs logosunu kutularının üzerine koyarak ürünlerini Türkiye başta olmak üzere 70’den fazla ülkenin sanayi sitelerine ve yenileme pazarına gönderiyor.

Seger; Tesla Renault, Isuzu, Audi, Honda, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan, Ford, Dacia gibi otomotiv devlerinin kornalarını tedarik ederken aynı zamanda yedek parça ticaretinin yapıldığı yenileme pazarına da bayileri aracılığıyla ürün sunmaktadır.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri

1. Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması
2. Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi
3. Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması
4. Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkânlarıyla Desteklenmesi
5. Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması
6. Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi
7. Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması

Kadının Güçlenmesi Prensipleri Platformu “WEPs;

2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunmaktadır.

Seger Kadının Güçlenmesi Prensipleri Platformu